espa-banner
Ανδρολογικό Εργαστήριο Ζεγκινιάδου

Θέλω να πάρω δείγμα σπέρματος

Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους ένα ζευγάρι δυσκολεύεται να αποκτήσει παιδί. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σπερματογένεση στον άντρα δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην υπάρχουν σπερματοζωάρια στην εκσπερμάτιση αλλά και να μην παράγονται καθόλου μέσα στον όρχι.

Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν άνδρες που, ενώ η σπερματογένεση λειτουργεί κανονικά, δεν πρέπει να κάνουν παιδί με το δικό τους δείγμα σπέρματος. Αυτοί οι άνδρες είναι φορείς κληρονομικών παθήσεων, και σε περίπτωση που θα γίνει σύλληψη με το δικό τους βιολογικό υλικό, θα κληροδοτήσουν στους απογόνους την πάθησή τους. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις το ζευγάρι έχει την επιλογή να κάνει οικογένεια με χρήση δωρεάς σπέρματος και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, σπερματέγχυση ή εξωσωματική γονιμοποίηση.

Σπέρμα δότη είναι επίσης απαραίτητο και στην περίπτωση ανύπαντρων γυναικών που θα ήθελαν να αποκτήσουν παιδί. Με αυτούς τους τρόπους η επιστήμη δίνει την δυνατότητα τόσο στα ζευγάρια όσο και σε άγαμες γυναίκες να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Και μάλιστα, πολλά ζευγάρια, θέλοντας να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, προχωρούν και σε δεύτερο και τρίτο παιδί, συνήθως με το δείγμα από τον ίδιο δότη!

Για τη διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών η δωρεά σπέρματος διέπεται από κάποιους κανόνες, συγκεκριμένα:

 • Απαγορεύεται η χρήση νωπού σπέρματος τρίτου δότη, διότι κάποιες ασθένειες εκδηλώνονται σε ένα χρονικό διάστημα 3-6 μηνών. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται πάντα κατεψυγμένο δείγμα, το οποίο αποδεσμεύεται αφού έχει ελεγχθεί ξανά 6 μήνες μετά για τις σοβαρότερες μολυσματικές ασθένειες.
 • Απαγορεύεται η χρήση σπέρματος περισσοτέρων του ενός δοτών κατά τη διάρκεια ενός κύκλου θεραπείας.
 • Η δωρεά σπέρματος στην Ελλάδα είναι ανώνυμη. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία του δότη δεν γνωστοποιούνται στους λήπτες. Αντίστοιχα, τα στοιχεία του ζευγαριού που λαμβάνει το δείγμα δότη, καθώς και του παιδιού ή των παιδιών που γεννιούνται μέσα από τη διαδικασία αυτή, δεν γνωστοποιούνται στο δότη του γεννητικού υλικού.
 • Ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός των παιδιών που προέρχονται από το σπέρμα του ιδίου δότη ανέρχεται στα δέκα (10).
 • Σε περίπτωση επιτυχίας, οι λήπτες υποχρεούνται να δηλώσουν στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης τη γέννηση του/των παιδιού/ιών, προκειμένου να ενημερωθεί το αρχείο του δότη.

Το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου “Ανδρολογικό Ζεγκινιάδου” είναι στη διάθεσή σας για αναλυτικότερη ενημέρωση. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες συνίσταται μια προσωπική συνάντηση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΤΩΝ

 • Σπερμοδιάγραμμα (μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση που συμπεριλαμβάνει μέτρηση αριθμού σπερματοζωαρίων, μέτρηση και διαφοροποίηση των στρογγυλών κυττάρων, εκτίμηση κινητικότητας, ζωτικότητας και μορφολογίας των σπερματοζωαρίων)
 • Έλεγχος της βιωσιμότητας μετά την απόψυξη
 • Πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος που συμπεριλαμβάνει: αερόβια και αναερόβια καλλιέργεια για κοινά μικρόβια, έλεγχο για τα Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Herpes simplex 1, Herpes simplex 2, Trichomonas vaginalis, Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum με την μέθοδο PCR και έλεγχο του κυτταρομελοιού (CMV) με τη μέθοδο SPI Τest™.
 • Έλεγχος της κατάτμησης του DNA των σπερματοζωαρίων, με κυτταρομετρία ροής
 • Ομάδα αίματος / Rz
 • Έλεγχος των ιών του HIV (anti-HIV I/II), της ηπατίτιδας Β (HΒsAg), της ηπατίτιδας C (anti-HCV), ορολογικός έλεγχο του τρεπονήματος (RPR/VDRL) και μοριακός έλεγχος του HIV, HBV, HCV.
 • Καρυότυπος
 • Έλεγχος για την μεσογειακή αναιμία τύπου α και β και τύπου δ, με μοριακή τεχνική.
 • Έλεγχος για την δρεπανωκυτταρική αναιμία
 • Έλεγχος για την κυστική ίνωση με αλληλούχιση του γονιδίου CFTR για τον έλεγχο όλων των μεταλλάξεων, που καλύπτουν περίπου το 99% των μεταλλάξεων οι οποίες έχουν ανιχνευθεί στον ελληνικό πληθυσμό.
 • Έλεγχος για την νωταία μυική ατροφία (SMA) στο γονίδιο SMN1/2
 • Έλεγχος αντισωμάτων έναντι των Τ-Λεμφοτρόπων Ιών (HTLV-1 και 2)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΕΓΓΑΜΟ ΖΕΥΓΟΣ

 • από κοινού συναίνεση σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από την Τράπεζα
 • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των συζύγων
 • συμβολαιογραφική πράξη για έγγαμο ζευγάρι
 • φωτοτυπίες ταυτότητας

2. ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

 • συναίνεση σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από την Τράπεζα
 • πρόσφατα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των συντρόφων
 • συμβολαιογραφική πράξη – πράξη συναίνεσης για ζευγάρια σε ελεύθερη συμβίωση
 • φωτοτυπίες ταυτότητας

3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 • συναίνεση σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από την Τράπεζα
 • πράξη συναίνεσης από συμβολαιογράφο για άγαμη μητέρα
 • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • φωτοτυπία ταυτότητας
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς