espa-banner
Ανδρολογικό εργαστήριο Ζεγκινιάδου συχνές ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

ΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ; ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ;

Το σπερμοδιάγραμμα μας δίνει πληροφορίες για την γονιμοποιητική ικανότητα ενός δείγματος σπέρματος. Μας δείχνει πόσα σπερματοζωάρια έχει ένα δείγμα, πώς αυτά κινούνται και την μορφολογία τους, δηλαδή το πώς είναι φτιαγμένα. Με βάση τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ένα δείγμα σπέρματος έχει καλές πιθανότητες να γονιμοποιήσει το ωάριο με την σεξουαλική επαφή όταν:

  • έχει περισσότερα από 15 εκατ. σπερματοζωάρια ανά ml και περισσότερα από 39 εκατ. στο σύνολο
  • από το πληθυσμό των σπερματοζωαρίων το 32% να έχει προωθητική κινητικότητα, ώστε να μπορέσουν τα σπερματοζωάρια να φτάσουν στο ωάριο. Η προωθητική κινητικότητα των σπερματοζωαρίων μπορεί να είναι ζωηρή, όταν το σπερματοζωάριο πηγαίνει ευθεία και γρήγορα ή νωθρή στις περιπτώσεις των σπερματοζωαρίων που δεν κινούνται με μεγάλη ταχύτητα σε ευθεία γραμμή.
  • υπάρχουν σπερματοζωάρια με φυσιολογική μορφολογία. Με βάση τις οδηγίες του ΠΟΥ ένα δείγμα σπέρματος είναι φυσιολογικό όταν >4% των σπερματοζωαρίων έχουν φυσιολογική μορφολογία.

Είναι σημαντικό εδώ να αναφερθεί ότι ούτε το σπερμοδιάγραμμα ούτε κάποια άλλη εξέταση σπέρματος μπορεί να καθορίσει το αν και πότε θα γίνει ένας άνδρας πατέρας. Μας δίνει όμως πολύ χρήσιμες πληροφορίες, που θα βοηθήσουν το ζευγάρι να αποφασίσει για το επόμενο βήμα στην προσπάθειά τους για τεκνοποίηση.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 2 ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ;

Ο ίδιος άνθρωπος δεν παράγει πάντα την ίδια ποιότητα σπέρματος. Χωρίς να πάσχει από πυρετό ή να παίρνει φάρμακα που επηρεάζουν την γονιμότητα το δείγμα σπέρματος ενός άνδρα θα παρουσιάσει διακύμανση, θα είναι διαφορετικό δηλαδή από την μία εκσπερμάτιση στην άλλη. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που αναφέρεται στον αριθμό των σπερματοζωαρίων οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι πολύ μεγάλες.

Κάνοντας 2 φορές την εξέταση του σπερμοδιαγράμματος μπορούμε να δούμε πόση διαφορά έχει το ένα δείγμα από το άλλο. Αν η διαφορά είναι μεγάλη μπορεί να χρειαστεί να γίνει το σπερμοδιαγραμμα και 3η φορά για να ορίσουμε το εύρος της διακύμανσης.

διακύμανση του αριθμού των σπερματοζωαρίων
Διάγραμμα από τον ΠΟΥ (2010) που αφορά στη διακύμανση του αριθμού των σπερματοζωαρίων στον ίδιο άντρα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΝΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ;

Πολλές φορές όταν η εξέταση του σπερμοδιαγράμματος γίνει σε διαφορετικά εργαστήρια τα αποτελέσματα διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και ο γιατρός δεν μπορεί να καταλήξει σε ένα σωστό συμπέρασμα. Ένας σημαντικός λόγος είναι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διακύμανση που παρατηρείται στα δείγματα σπέρματος ανάμεσα σε διαφορετικές εκσπερματίσεις.

Ο κυριότερος όμως λόγος είναι το γεγονός ότι όλες οι μετρήσεις του σπερμοδιαγράμματος είναι υποκειμενικές και πρέπει να γίνονται με το μάτι στο μικροσκόπιο. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαστηριακός που κάνει το σπερμοδιάγραμμα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε αυτή την εξέταση, πρέπει να έχει κάνει ειδικές σπουδές, συνήθως σε κέντρα του εξωτερικού και πρέπει να έχει εξασκηθεί δουλεύοντας σε εργαστήρια με εξειδικευμένους επιστήμονες. Είναι φυσικά αναγκαίο το εργαστήριο που αναλαμβάνει το σπερμοδιάγραμμα να έχει κατάλληλο εξοπλισμό αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχει ποιοτικό έλεγχο.

ΠΟΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ;

Τα σπερμοδιάγραμμα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα κέντρα. Την εξειδίκευση του εργαστηρίου καθορίζει:

  1. Ο κατάλληλος εξοπλισμός. Απαιτούνται ειδικά μικροσκόπια και πιπέτες και εξειδικευμένα μηχανήματα για τις λειτουργικές δοκιμασίες.
  2. Εκπαιδευμένο προσωπικό. Όλες οι μετρήσεις είναι υποκειμενικές και γι αυτό η σωστή εκπαίδευση και εξάσκηση του εργαστηριακού καθορίζει το σωστό αποτέλεσμα.
  3. Ο Ποιοτικός Έλεγχος. Οι μετρήσεις του των παραμέτρων του σπερμοδιαγράμματος είναι υποκειμενικές, ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσει το εργαστήριο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του είναι με την συμμετοχή του σε πρόγραμμα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου. Το Ανδρολογικο-Ζεγκινιάδου συμμετέχει στο σύστημα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου του SIGA-ESHRE αδιαλείπτως από το 1999. Παράλληλα είναι απαραίτητο η λειτουργία και οργάνωση του εργαστηρίου να πιστοποιηθεί από διεθνή πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, όπως το γνωστό σε όλους ISO 9001. Το Ανδρολογικό-Ζεγκινιάδου έχει την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας στην υγεία EN 15224:2017, με βάση την οδηγία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, που εξασφαλίζει την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον χώρο της υγείας.

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ;

Το σπερμοδιάγραμμα μπορεί να δώσει πληροφορίες που να σχετίζονται με λοίμωξη. Στοιχεία λοίμωξης για χρόνια θεωρούσαν το αυξημένο pH, την αυξημένη γλοιότητα και την παρουσία πυοσφαιρίων. Το pH, με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) του 2010, δεν έχει ανώτατο όριο, άρα ένα αυξημένο pH δεν είναι πλέον παθολογικό και έτσι δεν μπορεί να θεωρείται ως στοιχείο λοίμωξης. Το μόνο λοιπόν ουσιαστικό δεδομένο για την πιθανή ύπαρξη μικροοργανισμού στο σπέρμα είναι η παρουσία των πυοσφαιρίων.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς