Αερόβιοι – Αναερόβιοι μικροοργανισμοί

Αερόβιοι – Αναερόβιοι μικροοργανισμοί

Πολλές φορές στα βιολογικά υγρά ανιχνεύονται μικροοργανισμοί, συνήθως βακτήρια, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν παθογόνοι. Τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί οργανισμοί που έχουν διάφορες μορφές και σχήματα. Οι μικροοργανισμοί χωρίζονται σε αερόβιους, που έχουν ανάγκη το οξυγόνο για να ζήσουν και στους αναερόβιους, που σκοτώνονται αν υπάρχει οξυγόνο στο περιβάλλον τους.

Ο έλεγχος για τα αερόβια μικρόβια είναι πολύ συνηθισμένη εξέταση και στο δείγμα του σπέρματος, για τον έλεγχο των λοιμώξεων του ουρογεννητικού συστήματος. Η ανίχνευση των μικροοργανισμών γίνεται με τις καλλιέργειες. Το προς εξέταση δείγμα στρώνεται σε θρεπτικά υλικά όπως είναι το αιματούχο άγαρ, άγαρ Mc Conkey και Sabouraud κ.α. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να ανιχνευτούν παθογόνα μικρόβια όπως Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Enterococcus, Staphylococcus epidermididis, που θα θεωρηθούν δυνητικά παθογόνα εφόσον παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη στην καλλιέργεια.

Όταν στην καλλιέργεια αναπτυχθεί κάποιος μικροοργανισμός πρέπει να εξεταστούν διαφορετικά αντιβιοτικά για να διαπιστωθεί ποιό είναι το πιο αποτελεσματικό για την κάθε περίπτωση. Αυτή η διερεύνηση γίνεται με το αντιβιόγραμμα. Έτσι ο γιατρός βασίζεται στο αντιβιόγραμμα και διαλέγει το σωστό φάρμακο για την κάθε περίπτωση.