Ανοσολογικός Έλεγχος

Ανοσολογικός Έλεγχος

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Στο δείγμα του σπέρματος ενδέχεται να εντοπιστούν αντισπερματικά αντισώματα, που καταστρέφουν τα σπερματοζωάρια ή εμποδίζουν την ένωσή τους με το ωάριο.

Ο ανοσολογικός έλεγχος στο δείγμα του σπέρματος θα ανιχνεύσει τις ανοσφαιρίνες των δύο σημαντικότερων τύπων IgG και IgA.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμπεριλαμβάνει την ανίχνευση των αντισωμάτων στις εξετάσεις ρουτίνας στον έλεγχο της ποιότητας του σπέρματος.