Αριθμός των σπερματοζωαρίων

Αριθμός των σπερματοζωαρίων

Το πόσα σπερματοζωάρια υπάρχουν στο δείγμα αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο. Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων υπολογίζεται σε εκατομμύρια ανά ml και μετά υπολογίζεται το πόσα σπερματοζωάρια υπάρχουν συνολικά στο δείγμα.

Εκτός από τα σπερματοζωάρια, μπορεί σε ένα δείγμα σπέρματος να υπάρχουν και άλλα κυτταρικά στοιχεία. Τα κύτταρα αυτά μετριούνται επίσης σε εκατομμύρια ανά ml και κατόπιν διαφοροποιούνται στις πιθανές κατηγορίες, δηλαδή σε πυοσφαίρια ή σε κύτταρα της σπερματικής σειράς.

ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ

Το δείγμα του σπέρματος περιέχει πολλά σπερματοζωάρια και κυτταρικά στοιχεία και για να μετρήσουμε τον αριθμό τους αρχικά κάνουμε αραίωση. Το αραιωμένο δείγμα τοποθετείται σε μία ειδική πλάκα, που ονομάζεται κυτταρόμετρο Neubauer και εκεί μετριέται ο αριθμός των σπερματοζωαρίων. Η μέτρηση γίνεται πάντα δύο φορές, και αν οι δύο μετρήσεις είναι αποδεκτές, ακολουθούν κατάλληλοι υπολογισμοί για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι προσδιορισμού αλλά η χρήση του κυτταρόμετρου Neubauer είναι η πιο έγγυρη.