Γενετικός έλεγχος

Γενετικός έλεγχος

Όλα τα ανθρώπινα κύτταρα, φυσικά και το σπερματοζωάριο, περιέχουν γενετικό υλικό που καθορίζει όλα όσα πρέπει να κάνει ένα κύτταρο, δηλαδή να τραφεί, να επιτελέσει συγκεκριμένες λειτουργίες, να αποβάλει τις άχρηστες ουσίες του, να πολλαπλασιαστεί κ.ά.

Το γενετικό αυτό υλικό ονομάζεται DNA και αποτελείται από δύο αλυσίδες με τη μορφή έλικας. Το DNA στα κύτταρα οργανώνεται σε διακριτές δομές που ονομάζονται χρωμοσώματα. Όλα τα κύτταρα του σώματος έχουν 46 χρωμοσώματα, 23 ζευγάρια, ενώ τα σπερματοζωάρια και το ωάριο έχουν 23 χρωμοσώματα, έτσι ώστε το έμβρυο, μετά την ένωση του σπερματοζωαρίου με το ωάριο, να έχει 46 χρωμοσώματα.


Στην διερεύνηση της υπογονιμότητας είναι επιβεβλημένο να ελέγχονται και τα γενετικά αίτια, και αυτός ο έλεγχος γίνεται αρχικά με εξετάσεις αίματος. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται:

  • ο καρυότυπος, που ελέγχει το αν είναι σωστός ο αριθμός και η δομή των χρωμοσωμάτων που βρίσκονται στα κύτταρα του σώματος
  • έλεγχος μικροελείψεων του Υ – AZF, με την οποία γίνεται έλεγχος για μικροελλείψεις του DNA, συγκεκριμένα στο χρωμόσωμα Υ

Όταν το ζευγάρι δε μπορεί να κάνει παιδί ελέγχονται επίσης πιθανά γενετικά αίτια και στο δείγμα του σπέρματος. Συγκεκριμένα εξετάζεται:

  • η ποιότητα του DNA, με την κατάτμηση του DNA
  • το αν έχει το σπερματοζωάριο τον σωστό αριθμό χρωμοσωμάτων με το FISH (Fluorescence In Situ Hybridization).