Υπηρεσίες

Σπερμοδιάγραμμα

Το Σπερματοδιάγραμμα είναι η βασική διαγνωστική εξέταση του ανδρικού σπέρματος. Τις περισσότερες φορές το σπερμοδιάγραμμα γίνεται για να ελέγξουμε την ανδρική γονιμότητα, μπορούμε όμως να πάρουμε και άλλες πληροφορίες για διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος στον άνδρα.


Περισσότερα

Μικροβιολογία σπέρματος

Συνήθως μαζί με το σπερμοδιάγραμμα – που είναι το πρώτο βήμα στην διερεύνηση της ανδρικής γονιμότητας – γίνεται και έλεγχος των μικροβίων. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες μικροβίων που ελέγχονται όπως τα αερόβια και αναερόβια βακτήρια και το μυκόπλασμα-ουρεάπλασμα.


Περισσότερα

Ανοσολογικός Έλεγχος

Στο δείγμα του σπέρματος ενδέχεται να εντοπιστούν αντισπερματικά αντισώματα, που καταστρέφουν τα σπερματοζωάρια ή εμποδίζουν την ένωσή τους με το ωάριο.Ο ανοσολογικός έλεγχος στο δείγμα του σπέρματος θα ανιχνεύσει τις ανοσφαιρίνες των δύο σημαντικότερων τύπων IgG και IgA..


Περισσότερα

Βιοχημικός Έλεγχος

Στο δείγμα του σπέρματος που συλλέγεται για τις εργαστηριακές εξετάσεις περιέχονται σπερματοζωάρια – που προέρχονται από τον όρχι και ωριμάζουν κατά την δίοδό τους από την επιδιδυμίδα – και υγρό από τους επικουρικούς αδένες: κυρίως τον προστάτη και τις σπερματοδόχους κύστεις.


Περισσότερα

Γενετικός έλεγχος

Όλα τα ανθρώπινα κύτταρα, φυσικά και το σπερματοζωάριο, περιέχουν γενετικό υλικό που καθορίζει όλα όσα πρέπει να κάνει ένα κύτταρο, δηλαδή να τραφεί, να επιτελέσει συγκεκριμένες λειτουργίες, να αποβάλει τις άχρηστες ουσίες του, να πολλαπλασιαστεί κ.ά.


Περισσότερα

Τραχηλική Βλένη

Τις ημέρες της ωορρυξίας, όταν η παραγωγή των οιστρογόνων αυξάνεται, η τραχηλική βλέννη εκκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες αποκτώντας σύσταση λεπτόρρευστη, που επιτρέπει στα σπερματοζωάρια να τη διαπεράσουν, να αποθηκευτούν στο περιβάλλον της και να προχωρήσουν προς την σάλπιγγα για να συναντήσουν το ωάριο.


Περισσότερα

Σπερματέγχυση

Συνήθως τα ζευγάρια καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι αναγκαία η εξωσωματική γονιμοποίηση και το ζευγάρι μπορεί να φτάσει στο ποθητό αποτέλεσμα με άλλες, πιο εύκολες μεθόδους, όπως η σπερματέγχυση.


Περισσότερα

Τράπεζα Σπέρματος

Στο Ανδρολογικό Εργαστήριο Ζεγκινιάδου λειτουργεί Τράπεζα Σπέρματος, στην οποία διατηρούνται δείγματα σπέρματος για ομόλογες και ετερόλογες σπερματεγχύσεις. Οι μέθοδοι κρυοσυντήρησης που εφαρμόζονται είναι οι διεθνώς ενδεδειγμένες, ώστε να διασφαλίζουν τη διατήρηση της γονιμοποιητικής ικανότητας των δειγμάτων σπέρματος για μακρό χρονικό διάστημα.


Περισσότερα