Καρυότυπος

Καρυότυπος

Στα κύτταρα του ανθρώπου εμφανίζονται 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων, από τα οποία τα 22 ζεύγη ονομάζονται αυτοσωμικά ενώ το 23ο ζεύγος απαρτίζει τα φυλοκαθοριστικά χρωμοσώματα, δηλαδή τα χρωμοσώματα που καθορίζουν το φύλλο του ατόμου.

Ο έλεγχος του καρυότυπου είναι μια πολύ σημαντική εξέταση με την οποία γίνεται αντιληπτός ο αριθμός των χρωμοσωμάτων, και τυχόν ανωμαλίες, όχι μόνο στον αριθμό αλλά και στην κατασκευή τους. Η ανάλυση των χρωμοσωμάτων εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις και είναι σημαντική διαγνωστική εξέταση και σε προβλήματα υπογονιμότητας.

Είναι ήδη γνωστό ότι σε περιπτώσεις ολιγοσπερμίας το ποσοστό των χρωμοσωμικών ανωμαλιών είναι 5,1% , σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας είναι 14,6% και σε περιπτώσεις μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας είναι 20,3%.