Κινητικότητα των σπερματοζωαρίων

Κινητικότητα των σπερματοζωαρίων

Τα σπερματοζωάρια που υπάρχουν στο δείγμα πρέπει να φτάσουν στο ωάριο για να το γονιμοποιήσουν. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που κινούνται καθώς και τον τρόπο της κίνησής τους.

Τα κινούμενα σπερματοζωάρια κατατάσσονται σε μία από τις τρεις κατηγορίες ανάλογα με το είδος της κίνησής τους:

  • Ζωηρή προωθητική κίνηση
  • Νωθρή προωθητική κίνηση
  • Μη προωθητική κίνηση

Υπάρχουν επίσης και τα ακίνητα σπερματοζωάρια.

Μπορούμε να διακρίνουμε τον κάθε τύπο κίνησης όπως φαίνεται στα βίντεο που ακολουθούν.