Μικροβιολογία σπέρματος

Μικροβιολογία σπέρματος

Συνήθως μαζί με το σπερμοδιάγραμμα – που είναι το πρώτο βήμα στην διερεύνηση της ανδρικής γονιμότητας – γίνεται και έλεγχος των μικροβίων, είτε με καλλιέργειες, είτε με PCR που ανιχνεύει το γενετικό υλικό των μικροοργανισμών . Υπάρχουν πολλές κατηγορίες μικροβίων που ελέγχονται όπως τα αερόβια και αναερόβια βακτήρια και το μυκόπλασμα-ουρεάπλασμα.

Συνήθως στον έλεγχο των βακτηρίων συμπεριλαμβάνεται και η ανίχνευση των χλαμυδίων, που επειδή ζουν στο εσωτερικό του κυττάρου είναι δύσκολο να ανιχνευτούν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να αναζητήσουμε την παρουσία ιών , όπως ο ιός των κονδυλωμάτων – HPV, ο ερπητοιός – HSV και ο κυτταρομεγαλοιός – CMV.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει μια μέθοδος που μπορεί να ανιχνεύσει όλα τα μικρόβια, για την ανίχνευση του κάθε πιθανού παθογόνου χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τρόποι ανίχνευσης.


Η παρουσία των παθογόνων μικροοργανισμών, που μεταφέρονται στο ζευγάρι από τον ένα σύντροφο στον άλλο, μπορεί πιθανά να επηρεάσει την γονιμότητα του ζευγαριού.

● Στον άνδρα οι μικροοργανισμοί δεν είναι απαραίτητο να προκαλέσουν συμπτώματα και μπορούν να οδηγήσουν σε προστατίτιδα, επιδιδυμίτιδα, ουρηθρίτιδα ή ορχίτιδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται στο δείγμα του σπέρματος αυξημένος αριθμός πυοσφαιρίων και τότε ο έλεγχος των μικροβίων συνιστάται, χωρίς όμως να υπάρχει απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στα πυοσφαίρια και τα μικρόβια.

● Στην γυναίκα η παρουσία των μικροοργανισμών μπορεί να ευθύνεται για κολπίτιδα, τραχηλίτιδα ή σαλπιγγίτιδα. Ο έλεγχος των βακτηρίων στις γυναίκες γίνεται με καλλιέργεια σε κολπικό ή τραχηλικό δείγμα. Συγκεκριμένα για τον έλεγχο των χλαμυδίων όμως συνιστάται η εξέταση τραχηλικού δείγματος με εξειδικευμένη μέθοδο όπως το PCR ή το SPI Τest™, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ειδικότητα και ευαισθησία. Τα χλαμύδια ή άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί όμως μπορούν να κρύβονται στα ανώτερα σημεία του γεννητικού σωλήνα της γυναίκας και η ανίχνευση τους σε αυτή την περίπτωση είναι εφικτή μόνο με το HIDDEN-C® Test που γίνεται στο αίμα (ιστό) περιόδου.