Μορφολογία των σπερματοζωαρίων

Μορφολογία των σπερματοζωαρίων

Η μορφολογία είναι η παράμετρος που μας δείχνει το πώς είναι φτιαγμένα τα σπερματοζωάρια. Μόνο ένα σπερματοζωάριο που έχει καλή μορφολογία μπορεί να γονιμοποιήσει το ωάριο.

Γι’αυτό η εκτίμηση της μορφολογίας συνδέεται άμεσα με τη γονιμοποιητική ικανότητα του δείγματος. Σε κάθε σπερματοζωάριο αξιολογούνται όλα τα τμήματά του δηλαδή η κεφαλή, ο αυχένας και η ουρά.

Στην εκτίμηση της μορφολογίας αξιολογούμε τα φυσιολογικά σπερματοζωάρια και όλες τις ανωμαλίες που παρουσιάζονται στα μη φυσιολογικά σε εκατοστιαίο ποσοστό.

Με δεδομένο ότι ένα σπερματοζωάριο μπορεί να παρουσιάζει περισσότερες από μία βλάβες, το άθροισμα των φυσιολογικών σπερματοζωαρίων και των βλαβών κεφαλής, αυχένα, ουράς δεν αθροίζει στο εκατό.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

Για να αξιολογηθεί η μορφολογία αρχικά γίνεται επίστρωση του δείγματος σε αντικειμενοφόρο πλάκα και το δείγμα μονιμοποιείται. Στη συνέχεια γίνεται η χρώση του δείγματος κατά Παπανικολάου. Η χρώση αυτή επιτρέπει να αξιολογήσουμε όλες τις λεπτομέρειες κάθε σπερματοζωαρίου δηλαδή:

  • το μέγεθος και το σχήμα της κεφαλής, το περίγραμμά του και το μέγεθος του ακροσώματος
  • τις ανωμαλίες του αυχένα
  • το μέγεθος και το σχήμα της ουράς
  • το κυτταροπλασματικό υπόλειμα

Στα βίντεο που ακολουθούν μπορούμε να δούμε πως φαίνονται τα βαμμένα σπερματοζωάρια με μεγέθυνση 1000Χ.


Έτσι τα σπερματοζωάρια χρωματίζονται στα διάφορα τμήματά τους και μπορεί να αξιολογηθεί με ακρίβεια η κεφαλή, ο αυχένας και η ουρά τους, όπως φαίνεται στις εικόνες.