Σπερμοδιάγραμμα

Σπερμοδιάγραμμα

Το Σπερματοδιάγραμμα είναι πάντα η βασική διαγνωστική εξέταση στο δείγμα του σπέρματος. Τις περισσότερες φορές το σπερμοδιάγραμμα γίνεται για να ελέγξουμε την ανδρική γονιμότητα, μπορούμε όμως να πάρουμε και άλλες πληροφορίες για διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος στον άνδρα. Η εξέταση είναι υποκειμενική χωρίς πρότυπα για σύγκριση, γι’αυτό είναι σημαντικό να γίνεται σε εργαστήρια με τον κατάλληλο εξοπλισμό, με εκπαιδευμένο προσωπικό και με τις ενδεδειγμένες μεθόδους – αυτές που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – και φυσικά να ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης ποιότητας.

Το Ανδρολογικό Ζεγκινιάδου συμμετέχει στο σύστημα ποιοτικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Εμβρυολογία (ESHRE) που οργανώνεται από το Ανδρολογικό Εργαστήριο του νοσοκομείου Karolinska της Σουηδίας από το 1998, εξασφαλίζοντας έτσι ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Πριν την εξέταση του σπερμοδιαγράμματος πρέπει να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αξιολογήσιμο.

  • 3-7 μέρες σεξουαλικής αποχής
  • Η συλλογή του δείγματος να πραγματοποιηθεί σε ειδικό χώρο του εργαστηρίου ή σε οικείο χώρο του εξεταζόμενου με την προϋπόθεση να προσκομιστεί στο εργαστήριο με προσοχή στην θερμοκρασία, εντός μίας ώρας.
  • Η συλλογή του δείγματος να είναι προσεκτική, με έμφαση στη διατήρηση της πρώτης σταγόνας της εκσπερμάτισης.
  • Ο πυρετός και η χρήση φαρμάκων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του σπέρματος

Είναι γνωστό ότι ο ίδιος άνδρας δεν παράγει πάντοτε την ίδια ποιότητα σπέρματος. Η διακύμανση αυτή μπορέι να είναι σημαντική και γιαυτό πολλές φορές χρειάζεται να επαναληφθεί το σπερμοδιάγραμμα 2 ή 3 φορές. Στο διάγραμμα που ακολουθεί, που βρίσκεται στο » WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen » φαίνεται η διακύμανση που μπορεί να παρουσιάσει τόσο ο αριθμός των σπερματοζωαρίων ανά ml όσο και ο συνολικός αριθμός σε 5 διαφορετικούς άνδρες.

ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να είναι γόνιμο ένα δείγμα σπέρματος πρέπει να έχει ένα ικανοποιητικό αριθμό σπερματοζωαρίων, που να κινούνται ώστε να φτάσουν στο ωάριο και να έχουν καλή μορφολογία ώστε να μπορούν να το γονιμοποιήσουν.

Για αυτό, στο σπερμοδιάγραμμα ελέγχονται:

Επίσης στο δείγμα του σπέρματος μπορεί να υπάρχουν και άλλα κύτταρα, τα στρογγυλά κύτταρα πυοσφαίρια ή κύτταρα της σπερματικής σειράς, που μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες. Αυτά τα κύτταρα επίσης καταγράφονται στο αποτέλεσμα και βοηθούν τον κλινικό γιατρό στην σωστή αξιολόγηση της ποιότητας του.