Τράπεζα Σπέρματος

Hellenic Sperm Bank (HSB)

Τράπεζα Σπέρματος

Στο Ανδρολογικό Εργαστήριο Ζεγκινιάδου λειτουργεί Τράπεζα Σπέρματος, στην οποία διατηρούνται δείγματα σπέρματος για ομόλογες και ετερόλογες σπερματεγχύσεις. Οι μέθοδοι κρυοσυντήρησης που εφαρμόζονται είναι οι διεθνώς ενδεδειγμένες, ώστε να διασφαλίζουν τη διατήρηση της γονιμοποιητικής ικανότητας των δειγμάτων σπέρματος για μακρό χρονικό διάστημα.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ?

Η τράπεζα σπέρματος διατηρεί δείγματα σπέρματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε θερμοκρασία των -196C. Αρχικά τα δείγματα υποβάλλονται σε εργαστηριακή κατεργασία, ώστε να προστατευθούν τα σπερματοζωάρια από τις αλλαγές που θα επιφέρει στην δομή και την λειτουργικότητα η έκθεσή τους σε ιδιαιτέρως χαμηλές θερμοκρασίες.

Για την κρυοσυντήρηση το δείγμα του σπέρματος χωρίζεται πάντα σε πολλαπλά τμήματα. Έτσι εξασφαλίζεται στον εξεταζόμενο η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δείγμα του πολλές φορές, σε πολλές απόπειρες εξωσωματικής και φυσικά σε όποια μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης επιλέγει.

ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ?

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους θα χρειαστεί ένας άνδρας να διατηρήσει το δείγμα του σε τράπεζα σπέρματος.

  • Η θεραπεία σε αρκετά νοσήματα – κυρίως στον καρκίνο – παρουσιάζει σοβαρές σπερματοτοξικές συνέπειές.Συνήθως παρατηρείται αλλοίωση της ποιότητα του σπέρματος, που προκαλείται από την διαταραχή της σπερματογένεσης. Ακόμη και αθλητές, που κατά την προπονητική τους προετοιμασία χρησιμοποιούν στεροειδείς ουσίες με αναβολική δράση, μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουν το δείγμα τους
  • Η εργασία και η έκθεση σε περιβάλλοντα υψηλής τοξικότητας για το σπέρμα, όπως η ακτινοβολία, η υψηλή θερμοκρασία και οι χημικές ουσίες.
  • Η απουσία κατά τις γόνιμες ημέρες της συζύγου
  • Στα περιστατικά με AZF ( Azoospermia factor). Οι άνδρες, με AZF παρουσιάζουν συνήθως αζωοσπερμία ( δεν έχουν σπερμ/α στην εκσπερμάτιση). Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως μπορεί να υπάρχουν στο δείγμα χαμηλοί αριθμοί σπερματοζωαρίων. Τότε η κρυοσυντηρήση σπέρματος θεωρείται απαραίτητη γιατί η παραγωγή των σπερματοζωαρίων από τον όρχι σταματάει με την πάροδο του χρόνου.

ΔΕΙΓΜΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΧΡΗΣΗ
Θέλω να πάρω δείγμα σπέρματος Θέλω να γίνω δότης