Βιοχημικός Έλεγχος

Βιοχημικός Έλεγχος

Στο δείγμα του σπέρματος που συλλέγεται για τις εργαστηριακές εξετάσεις περιέχονται σπερματοζωάρια – που προέρχονται από τον όρχι και ωριμάζουν κατά την δίοδό τους από την επιδιδυμίδα – και υγρό από τους επικουρικούς αδένες: κυρίως τον προστάτη και τις σπερματοδόχους κύστεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επικουρικοί αδένες μπορούν να φράξουν. Κατά συνέπεια το δείγμα σπέρματος δεν περιέχει σπερματοζωάρια και τότε το δείγμα ονομάζεται αζωοσπερμικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται ο βιοχημικός έλεγχος του σπέρματος, ώστε να προσδιοριστούν κάποιοι συγκεκριμένοι δείκτες.

Μετρώντας την ποσότητα αυτών των δεικτών στο δείγμα του σπέρματος μπορεί να διερευνηθεί το αν υπάρχει απόφραξη και σε πιο σημείο του αναπαραγωγικού συστήματος εντοπίζεται.

Οι δείκτες που ελέγχονται συνήθως είναι η όξινη φωσφατάση, ο ψευδάργυρος κ.α. που προέρχονται από τον προστάτη, η φρουκτόζη που προέρχεται από τις σπερματοδόχους κύστεις καθώς και η α-γλυκοσιδάση, που εκκρίνεται από την επιδιδυμίδα. Ο προσδιορισμός των βιοχημικών δεικτών γίνεται με ενζυμικές αντιδράσεις και φωτομέτρηση, και έτσι καθορίζεται με ακρίβεια η ποσότητά τους στο δείγμα του σπέρματος.