Έλεγχος Χλαμυδίων

Έλεγχος Χλαμυδίων

Τα χλαμύδια (Chlamydia trachomatis) είναι βακτήρια που προσβάλλουν το αναπαραγωγικό σύστημα. Τα χλαμύδια αποτελούν γενικά μια «σιωπηρή νόσο», καθώς το 50% των ανδρών που έχουν μολυνθεί δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Αν όμως υπάρξουν συμπτώματα, εμφανίζονται 1-3 εβδομάδες μετά την πιθανή επαφή με το μικρόβιο. Στους άνδρες, τα χλαμύδια προκαλούν συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γονόρροιας. Ορισμένες φορές μπορεί να υπάρχει κάποια ασυνήθιστη έκκριση από το πέος (γαλακτώδες άσπρο ή κίτρινο υγρό) ή ένα αίσθημα καψίματος κατά την ούρηση. Σπανιότερα, μπορεί να παρουσιαστεί πόνος ή και πρήξιμο στον ένα ή και τους δύο όρχεις.

Η μόλυνση από τα χλαμύδια επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του σπερματοζωαρίου με αποτέλεσμα να προκαλείται υπογονιμότητα ή αποβολές. Είναι σημαντικό η εργαστηριακή μέθοδος να μπορέσει να ανιχνεύσει τα χλαμύδια ώστε με την στοχευμένη θεραπεία με αντιβιοτικά να καταπολεμηθεί η λοίμωξη και να βελτιστοποιηθούν τόσο οι προσπάθειες φυσικής σύλληψης όσο και οι προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.


Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την ανίχνευση των χλαμυδίων με ποιο συνηθισμένες α) τη μέθοδο με σφαιρίδια latex και β) τον άμεσο ανοσοφθορισμό, όπου χρησιμοποιούνται μονοκλωνικά αντισώματα συνδεδεμένα με φλουορεσκεΐνη (FITC), έναντι μιας ειδικής πρωτεΐνης του χλαμυδίου. Οι μέθοδοι αυτοί ανιχνεύουν τα xλαμύδια, με μικρή όμως ευαισθησία. Αντίθετα οι μοριακές μέθοδοι με χρήση PCR, που στηρίζονται στην ενίσχυση και τον πολλαπλασιασμό του γενετικού υλικού (DNA) των χλαμυδίων, θεωρούνται πιο ευαίσθητες. Η PCR όμως δεν μπορεί να καθορίσει τον ακριβή τύπο του μολυσμένου κυττάρου. Επίσης το δείγμα του σπέρματος έχει αναστολείς της πολυμεράσης – του ενζύμου που χρησιμοποιείται στην μέθοδο PCR – που μπορεί να προκαλέσει αρνητικά τα αποτέλεσμα.

Τα τελευταία χρόνια η ανίχνευση των χλαμυδίων γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια με την μέθοδο

SPI Τest™ (SpermPathogenImmunophenotyping). Τα σπερματοζωάρια αρχικά μονιμοποιούνται, διανοίγονται οπές στη μεμβράνη και μετά ακολουθεί ειδική κατεργασία. Στη συνέχεια επωάζονται με αντισώματα – συγκεκριμένα για το παθογόνο – και στο τέλος η ενδοκυττάρια έκφραση των μικροοργανισμών αναλύεται και αξιολογείται με κυτταρομετρία ροής, σε μεγάλο πληθυσμό κυττάρων.

Στο δείγμα του σπέρματος το SPI Τest™ χρησιμοποιείται για την ανίχνευση όχι μόνο χλαμυδίων αλλά και άλλων ιών και παρουσιάζει

● Μεγάλη ευαισθησία αντίστοιχη της PCR
● Μεγαλύτερη ειδικότητα σε σύγκριση με την PCR
● Δυνατότητα για τον ακριβή εντοπισμό των μικροβίων στο εσωτερικό ή στην μεμβράνη των σπερματοζωαρίων, όπως και για το είδος του κυττάρου στο οποίο ανιχνεύεται ο μικροοργανισμός δηλαδή σπερματοζωάρια ή άλλα κύτταρα
● Ιδιαίτερα οικονομική τιμή σε σύγκριση με το PCR
● Δυνατότητα αποστολής του προς εξέταση δείγματος, μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο

Το SPI Τest™ προστατεύεται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχεται κατά αποκλειστικότητα στα εργαστήρια της Locus Medicus και το Ανδρολογικό-Ζεγκινιάδου

» Τίτλος ΔΕ: “ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ” με Αριθμό Αίτησης 20120100185, κατατεθειμένο στο Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από τις 29.03.2012 με αριθμό απονομής 1008033.Κατατεθειμένο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με Αριθμό/Ημερομηνία Κατάθεσης ΕP 13721796.4/24.10.2014 και τίτλο “METHOD OF INTRACELLULAR INFECTIOUS AGENT DETECTION IN SPERM CELLS” .Κατατεθειμένο Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με αριθμό Αριθμό/Ημερομηνία ΚατάθεσηςPCT/GR2013/000016/29.03.2013.»