Ζωτικότητα των σπερματoζωαρίων

Ζωτικότητα των σπερματoζωαρίων

Η ζωτικότητα των σπερματοζωαρίων είναι μια σημαντική παράμετρος. Σε κάθε δείγμα σπέρματος υπάρχουν σπερματοζωάρια που είναι ζωντανά αλλά ακίνητα και η μέτρηση της ζωτικότητας μας βοηθάει να επαληθεύσουμε τη μέτρηση της κινητικότητας.

Σε πολύ ακραίες περιπτώσεις τα σπερματοζωάρια είναι όλα ακίνητα και εκεί η μέτρηση της ζωτικότητα είναι επιβεβλημένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις (σύνδρομο Kartagener) τα σπερματοζωάρια που είναι ακίνητα αλλά ζωντανά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το πόσα σπερματοζωάρια λοιπόν είναι ζωντανά ή νεκρά μπορούμε να το βρούμε με την μέθοδο της εοσίνης- νιγκροζίνης. Με αυτή τη μέθοδο τα ζωντανά μένουν άσπρα ενώ τα νεκρά βάφονται κόκκινα. Η χρωστική εωσίνη βάφει τα κύτταρα ενώ η χρωστική νιγκροζίνη (μωβ χρώμα) δημιουργεί το σκούρο υπόβαθρο για να ξεχωρίζουν πιο εύκολα τα βαμμένα σπερματοζωάρια, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.